Svetište Božjeg Milosrđa - na Ovčari kod Đakova

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. listopada
 
 
SVETA FAUSTINA
 
santafaustina4

Sv. Faustina (rodnim imenom Helena) je, kao treće dijete, rođena 25. kolovoza 1905. god. u siromašnoj obitelji s desetero djece, u poljskom selu Glogowiec. Iako je od malih nogu osjećala snažnu potrebu za duhovnošću i želju za stupanjem u samostan, to joj za dugo vremena nije uspjelo. Nakon što je u svojoj osamnaestoj godini usrdno molila roditelje da ju puste da stupi u redovnički život, a oni su to odbili, u njoj se rodio svojevrsni revolt, pa je je svoj život okrenula prema različitim ispraznostima, iako u njima nije nalazila nikakvo zadovoljstvo. To je potrajalo jedno vrijeme, ali je onda naglo prekinuto na jednoj zabavi. Naime, dok su se drugi zabavljali, ona se osjećala u duši prilično potišteno, a onda je u jednom trenutku, kada je počela plesati, imala viđenje Isusa, prljavog i cijelog u ranama. To ju je iznimno potreslo te se neopazice izvukla iz društva i otišla u crkvu, gdje je satima usrdno molila da joj Bog otkrije svoje namisli. Čula je unutrašnji glas koji joj je rekao da odmah ode u Varšavu i ondje stupi u samostan. Otišla je kući, u nekoliko rečenica rekla sestri što joj se dogodilo i da pozdravi roditelje, pokupila najnužnije stvari i iste noći otputovala u Varšavu i prijavila se u samostan Naše Gospe od Milosrđa. Međutim, kako nije imala nužnu opremu bez koje se tada nije primalo u samostan, ondje su ju odbili i preporučili joj da prvo zaradi što treba, a onda se javi. Tako je najprije godinu dana radila kao kućna pomoćnica kod neke varšavske gospođe, a tek onda su je primili u samostan. Bilo je to 1. kolovoza 1925. god.

Uzela je ime Marija Faustina od Presvetog Sakramenta, te je narednih godina radila u kuhinji, vrtu i kao vratarica samostana. Pri tome je promijenila više samostana.

22. veljače 1931. god. doživljava mistično iskustvo, u kojemu ima viđenje Milosrdnog Isusa, iz čijeg srca izlaze dvije zrake u vidu krvi i vode koje se prelijevaju na cijeli svijet, te joj sam Milosrdni Isus povjerava zadaću da se naslika i štuje takva slika i na takav način pokrene pobožnost Božanskom Milosrđu. Riječ je o pobožnosti koja ima za cilj po molitvi i drugim oblicima isprositi milost i ljubav Božju za cijeli svijet. Posebno je na van vidljiva po slici Božanskog Milosrđa na kojoj piše “Isuse, ja se uzdam u tebe”.

Sveta Faustina je imala i druge nadnaravne milosti, kao npr. prorokovanje, čitanje ljudskih srca, stigme, vizije i drugo. Uz to je imala velike duhovne i tjelesne patnje koje je prikazivala Isusu za spas ljudi i duša u čistilištu, a koje su joj svakodnevno narušavale zdravlje.

Iza sestre Faustine je ostao njezin Dnevnik, kojega je počela pisati 1934. god., a pisala ga je sve do svoje smrti. Iz njega se saznaje puno i o samoj svetoj Faustini i o pobožnosti Božanskom Milosrđu. Shrvana tuberkulozom, umrla je 5. listopada 1938. god. u svojoj 33. godini. 

Sveti papa Ivan Pavao II. je posebno štovao sestru Faustinu i bio promicatelj pobožnosti Božanskog Milosrđa, pa ju je 8. travnja 1993. god. proglasio blaženom, a 30. travnja 2000. svetom. Obje godine je tada bila Druga vazmena nedjelja, pa je upravo taj datum isti papa odredio da se slavi Nedjelja Božanskog Milosrđa, a zanimljivo je primijetiti da je na isti dan i sam preminuo.

st faustina 3

LITANIJE SVETOJ FAUSTINI

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Oktupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše, Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca,.... moli za nas!

Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa - Utjelovljenog milosrđa,...

Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,...

Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,...

Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,...

Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,...

Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,...

Sveta Faustino, koja si uočavala Božju dobrotu u svakom stvorenju,...

Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova utjelovljenja,...

Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,...

Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,...

Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,...

Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,...

Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,...

Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu - Mistično Tijelo Kristovo,...

Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,...

Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,...

Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,...

Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,..

Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,...

Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,...

Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,...

Sveta Faustino,  čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,...

Sveta Faustino, zaštito mladih i duše male djece pred Zlim,...

Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,...

Sveta Faustino, jakosti bolesnika i trpećih,...

Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,...

Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,...

Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,...

Sveta Faustino, posrednice duša u Čistilištu,...

Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,...

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine

Moli za nas sveta Faustino, .....da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.

 

Pomolimo se!

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru

pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen

 
 
bc250d8239b3bb9f4168d00c2a1fd978
 
 
 
2016 ... Papa Franjo najavio
 
Godinu Božjeg Milosrđa ... 2016
 

 

Pratimo sve novosti !!!

 

 
 
 
Papa Franjo o milosrđu Božjem:
 
"Cijelo je Evanđelje sažeto u riječi milosrđe; možemo reći da je milosrđe Kristovo lice, koje je On pokazao dolazeći ususret svima, ozdravljajući bolesne, jedući s grješnicima, naročito kad je, pribijen na križu, oprostio."
 
papa 4 papa 9  papa 5
 
"Čitavom svijetu navijestili Gospodinovu milosrdnu ljubav. To je naše poslanje!"
 
"Čovječanstvo ne može ispuniti ponor zla u svijetu – to može samo Bog, što je  doista i učinio na križu – ispunio je bezdan grijeha svojim milosrđem – kazao je Papa i nastavio: Eto puta koji nam je Bog dao za izlazak iz ropstva grijehu i smrti i za ulazak u život i slobodu: Isus, raspeti i uskrsli, sa svojim ranama punima milosrđa."
 

 Hitno je potrebno širenje slave Božijeg milosrđa !

 BUDI ŠIRITELJ

BOŽJE DOBROTE I MILOSRĐA !

Mnogi oko tebe trebaju tvoju lijepu riječ, ohrabrenje, razumijevanje - a ne osudu i ogovor...

Mnogi oko tebe trebaju da i ih na trenutak poslušaš i u sebi blagosloviš ...

Mnogo je oko tebe usamljenih, bolesnih, starih, zaboravljenih i trebaju da ih se sjetiš...

 Toliki su u krizama i problemima i trebaju jednu tvoju molitvicu iz duše...

Isus ima povjerenje u tebe pa ti kaže:

Što god učiniš dobra drugima, meni si učinio, učinila !!!

   milosrde 4 milosrde 5 tuga  milosrde 6

BLAGO MILOSRDNIMA, ONI ĆE ZADOBITI VJEČNO BOŽJE MILOSRĐE !

     

  BUDI ŠIRITELJ 

BOŽJE DOBROTE I MILOSRĐA !

Evo što nam je Isus obećao preko sestre Faustine.

U njezinom DNEVNIKU pišu ova Isusova obećanja:

                                    "Duše, koje šire slavu Mojeg milosrđa, štitit ću u cijelom njihovom životu
                                                                        kao što nježna majka zaštićuje svoje dijete.
                                                   U času smrti neću im biti Sudac, nego milosrdni Otkupitelj.
                                                                                        nego Moje milosrđe.
                                                            Blago duši koja se u životu uranjala u izvor milosrđa,
                                                                              jer je pravednost neće dostići."
                                                                              (Dnevnik sestre Faustine 1075)
 
 "Sve duše koje časte Moje milosrđe, šire njegovu slavu
i ohrabruju druge duše pouzdavati se u Moje milosrđe, neće doživjeti užasa
u svom smrtnom času.
Moje milosrđe će ih štititi u toj posljednjoj borbi."
(Dnevnik sestre Faustine 1540)
 
"Onim svećenicima koji šire i proslavljaju Moje milosrđe dat ću posebnu moć,
pomazat ću njihove riječi i srca ću dirnuti onima kojima govore."
(Dnevnik sestre Faustine 1521)
 
" Moje milosrđe djeluje u svim srcima koja otvore svoja vrata za njega. 
Ja želim, da se te duše odlikuju neograničenim povjerenjem u Moje milosrđe.
Ja Sam bavim se posvećenjem takvih duša. Sve ću im dati što im je potrebno
za njihovo posvećenje."
(Dnevnik sestre Faustine 1577-1578)
 
 
Ako budeš širio / širila Božje Milosrđe u ovom svijetu
Isus ti osobno obećaje: 
 
- Milost vječnog spasenja i sretne smrti
- Milost pobjede nad neprijateljima već u ovom životu
- Milost svećenicima da njihove riječi dodirnu srca onih kojima budu govorili
- Milost napredovanja u duhovnom životu 
 
 
     
Iz života svete Faustine
 
 
 
Nastavak životopisa sv. Faustine - 3 dio
 
U duši je osjećala veliku zahvalnost Bogu. Helena je u samostanu dobila redovničko ime FAUSTINA,
ime po kojem će je upoznati cijeli svijet.
 
Uskoro nastavak...
 
 Sveta Faustino, moli za nas !
 
 


AKCIJA - AKCIJA - AKCIJA - AKCIJA - AKCIJA  

 
 Izgradnja dvorane svete Faustine 
 
 santafaustina4  centar 2
 
Sveta Faustina je divna svetica po kojoj je Isus započeo
čudesno djelo obnove pouzdanja u Božje Milosrđe.
Odlučili smo 
na čast svete Faustine za potrebe hodočasnika
na Ovčari graditi
DVORANU SVETE FAUSTINE.
 
Stoga je pokrenuta
akcija: 
Jedna cigla za dvoranu sv. Faustine 
1 CIGLA = 5 KN.
 
Tko može neka se uključi u ovu posebnu akciju.
Bit će nam to od velike pomoći.
 
HVALA DAROVATELJIMA !
 
Svoj dar možete dati osobno prilikom hodočašća na Ovčaru
ili
na broj žiro računa: 
ŽUPA SV. ANTUNA PADOVANSKOG
HR02 2340 0091 5107 1903 0
 
 
Dvorana sv. Faustine 
treba tvoju ciglu !
 
  
ISUS MILOSRDNI KOJI BLAGOSLIVLJE
 
 Isuse, uzdam se u tebe ! 
 
 
 
DOGAĐANJA
Napisano 05 Ožujak 2015, 18.54
k-a-l-e-n-d-a-r-d-o-g-a-a-j-a    13. rujna 1935. ISUS DAJE KRUNICU S. FAUSTINI   Bio je to petak, 13.rujna, uvečer... Gospodin Isus dao joj je jasne upute kako moliti krunicu: Prvo: Očenaš, Zravomarijo i Vjerovanje, a potom na većim zncima: Vječni Oče, prikazujemo ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina...
Napisano 03 Ožujak 2015, 08.53
bitno   Ne zaboravimo ono bitno ! Da bi pobožnost Božanskom milosrđu zadobila  vrijednost u čovjekovu životu, potrebna su dva temeljna stava čovjekova srca: 1. Pouzdanje u Božje milosrđe 2. Iskazivanje milosrđa bližnjima 1. Pouzdanje u Božje milosrđe Pouzdanje je toliko važno da bez njega niti ne može...
Napisano 03 Veljača 2015, 00.00
k-a-l-e-n-d-a-r-d-o-g-a-a-j-a    22. veljače PRVA ISUSOVA OBJAVA S. FAUSTINI Hoću da napraviš sliku...   Sve je počelo 22. veljače 1931. godine. Bila je nedjelja navečer. Faustina se sa molitve i večere vratila u svoju sobu i spremala se na počinak. Iznenada je u svojoj sobici ugledala...
Napisano 05 Listopad 2014, 14.42
novi-susret-na-ovariSUBOTA, 25. listopada, 15 sati Radi hladnijeg i nesigurnog vremena ovaj susret štovatelja Božjeg milosrđa bit ćeu crkvi sv. Antuna u Levanjskoj Varoši ! Program: 15. sati - krunica Božjeg milosrđa15,30 - sv. Misa16,30 - klanjanje pred Presvetim
Napisano 02 Svibanj 2014, 22.06
nedjelja-boanskoga-milosra-na-ovariOVČARA/ĐAKOVO (TU) – U nedjelju 27. travnja u duhovnome centru i sjedištu Pokreta Božanskog milosrđa na Ovčari nedaleko Đakova okupilo se oko 800 hodočasnika na svečano godišnje slavlje Nedjelje Božanskoga milosrđa. Ovogodišnje slavlje blagdana posebno je bilo označeno zahvalom za proglašenje svetim pape...
Napisano 16 Veljača 2014, 08.49
odran-prvi-susret-i-duhovna-obnova-u-sijenjuPrvi ovogodišnji susret članova i štovatelja Pokreta Božanskog milosrđa održan je 25.siječnja u Selcima Đakovačkim. Iako su se temperature spustile daleko ispod nule, nije bilo prepreke da se topla crkva Snježne Gospe sa velikom slikom Milosrdnog Isusa napuni sa članovima...
Napisano 23 Prosinac 2013, 13.25
odran-susret-i-duhovna-obnova-pokreta-boanskog-milosra-Redoviti susret za štovatelje i članove Pokreta Božanskog Milosrđa održan je u subotu 30. studenog u župnoj crkvi u Levanjskoj Varoši. Duhovna obnova je započela sa pobožnošću Krunice, te nastavljena sa Sv.Misom i euharistijskim klanjanjem predvođenim Generalnim vikarom mons.mr. Ivanom Ćurićem,...
Napisano 06 Listopad 2013, 08.57
u-zagrebu-odran-prvi-susret-tovatelja-bojeg-milosraZagreb, (IKA) – Na spomendan sv. Faustine Kowalske i u prigodi 75. obljetnice njezine smrti i 20. obljetnice beatifikacije u subotu 5. listopada u zagrebačkoj katedrali euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Euharistijsko...
Napisano 03 Listopad 2013, 17.50
hodoae-hercegovakih-franjevki-u-vukovar-akovo-ovaru Skupina od 50-ak sestara Provincije Svete Obitelji iz Hercegovine zajedno s kandidaticama i postulanticama od 27. do 29. rujna 2013. godine hodočastila je u Vukovar. Iako je odluka o hodočašću donesena spontano ona nije bila slučajna. Potvrdila...
Napisano 03 Listopad 2013, 14.44
nai-hodoasnici-stigli-u-krakowU srijedu 2. listopada naših sedmero hodočasnika iz Osijeka, nakon 21 dan hoda kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Poljsku, stiglo je na svoje odredište, u svetište Božjeg milosrđa i na grob sv. Faustine u Krakow. Evo njihovog kratkog izvješća:"Dana 2.10...
Napisano 01 Listopad 2013, 08.36
hodoanici-iz-podvinja-na-ovariU nedjelju 29. rujna p. Ante Šiško CSSp, župnik župe Podvinje organizirao je malu duhovnu obnovu za članove svojih župnih zborova. Program se sastojao od hodočašća Milosrdnom Isusu na Ovčaru, te posjetu Karmelu sv. Josipa u Đakovačkoj Breznici. Pri posjetu...
Napisano 30 Rujan 2013, 18.01
zadnja-subota-u-rujnu-na-ovariZadnju subotu u mjesecu, 28. rujna na Ovčari je već tradicionalno održana duhovna obnova na čast Božjeg milosrđa. Kako se na Ovčari okupljamo na otvorenom a dolazi nam prohladno jesensko vrijeme, bila je to ujedno i zadnja ovogodišnja duhovna obnova....
Napisano 28 Rujan 2013, 09.07
nai-hodoasnici-se-pribliuju-krakowuSedmero hodočasnika iz Osijeka koji su 11. rujna krenuli pješice prema Krakowu nalaze se trenutno u Slovačkoj, i u srijedu bi trebali stići na odredište, u svetište Božanskog milosrđa u Krakow. Evo njihovog kratkog izvješća koje su nam poslali iz...
Napisano 17 Rujan 2013, 18.53
hodoae-u-meugorjeU organizaciji našeg Pokreta i voditeljice Marije (Lenke) Nenadov iz Bizovca, od 13. do 15. rujna hodočastili smo u Međugorje. U tri autobusa nisu stali svi zainteresirani. Na blagdan Uzvišenja sv. Križa uspeli smo se na brdo Križevac razmatrajući Križni...
Napisano 12 Rujan 2013, 15.35
hodoasnici-iz-osijeka-krenuli-pjeice-u-krakowSedmero hodočasnika iz Osijeka započelo je u srijedu 11. rujna svoje hodočašće u svetište Božanskog milosrđa u Krakow. Tom prigodom su dan prije, u utorak 10. rujna posjetili Ovčaru, te smo zajedno s njima ovdje u kapeli pred slikom Milosrdnog...
Napisano 12 Rujan 2013, 14.29
duhovna-obnova-u-russelsheimuOd 5. do 7. rujna vlč. Marin Knežević održao je duhovnu obnovu u maloj hrvatskoj katoličkoj misiji u njemačkom Russelsheimu, nedaleko Frankfurta. Nakon godišnjih odmora ponovno su se članovi ove male zajednice okupili privučeni Isusom Kristom, onim koji nas sve...
Napisano 03 Rujan 2013, 07.22
hodoasnici-iz-zagreba-na-ovariU subotu 31. kolovoza u sklopu hodočašća po Slavoniji, Milosrdnom Isusu na Ovčaru hodočastilo je 60-ak vjernika iz Zagreba. Prvi dio hodočašća proveli su u molitvi kod Gospe od Suza u Pleternici, čiji se blagdan tog dana slavio. Potom su...
Napisano 29 Kolovoz 2013, 18.12
kamp-mladih-videoSnimio fr. Ivan Dominik Ilčić, dominikanac   
Napisano 26 Kolovoz 2013, 17.51
godinji-susret-lanova-pokreta-i-tovatelja-boanskog-milosraU subotu 24. kolovoza na Ovčari je održan 3. godišnji susret Članova Pokreta i štovatelja Božanskog milosrđa. Dva sata prije svete mise bilo je dovoljno vremena da razmijenimo svoja iskustva vezana uz štovanje Božanskog milosrđa.Svatko tko je želio mogao je...
Napisano 25 Kolovoz 2013, 14.15
kamp-mladih-na-ovariU petak 23. kolovoza 50-ak mladih iz raznih krajeva Slavonije okupilo se na Ovčari na Kampu mladih. Zajednički boravak u duhovnom ozračju zamišljen je kao prilika za međusobno povezivanje i jačanje u vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kroz...
Napisano 08 Kolovoz 2013, 06.55
proslave-gospe-snjene-u-malinovcuPovodom proslave blagdana Gospe Snježne, vlč. Marin Knežević održao je dvodnevnu duhovnu pripravu, te ujedno predslavio i proslavu samog blagdana u Malinovcu. Tokom dvodnevne priprave program duhovne obnove se sastojao od pobožnosti Božanskom milosrđu, svete mise sa nagovorom,...
PISANA RIJEČ
Napisano 28 Veljača 2014, 19.06
priopenje-koordinacije-zajednicepokreta-i-udruga-tovatelja-bojeg-milosra  Koordinacija zajednica, pokreta i udruga štovatelja Božjega milosrđa (u nastavku: Koordinacija), od svog osnutka, u rujnu 2012. godine, kao jedan od temeljnih ciljeva uz širenje štovanja Božjega milosrđa postavila je ujednačavanje nazivlja i molitava vezanih uz štovanje Božjega milosrđa na hrvatskom jezičnom području. Plod toga nastojanja je...
Napisano 24 Listopad 2013, 07.29
moja-me-vjera-spasila  Potaknuta majkom i prijateljicom odlučila sam napisat ovo svjedočanstvo. Unazad godinu dana,možda i više imala sam jake glavobolje,mučnine i povračala sam,ruke i noge su mi se tresle,osjećala sam čestu slabost i umor. Mnogi od mojih najbližih,profesori pa čak i doktori mislili su da izmišljam,da je to pubertet i da samo želim izostat iz...
Napisano 03 Listopad 2013, 14.32
djeca-su-ozdravila-po-molitvi-milosrdnom-isusu Milosrdi Isus je već dugo prisutan u mom životu. Od slike koju sam stavila u svoju kuću i preko koje se izljeva rijeka milosrđa na moju obitelj, moja je obitelj sa štovanjem slike i svakodnevnom krunicom Milosrdnom Isusu dobila mir i blagoslov. Prije par mjeseci moja draga  prijateljica se suočila sa teškom situacijom svog djeteta. Njeno...
Napisano 03 Listopad 2013, 14.24
razlike-izmeu-pobonosti-srcu-isusovu-i-pobonosti-boanskom-milosru Kako bismo izbjegli moguća kriva shvaćanja potrebno je razjasniti kako ističući nerazdvojivost i komplementarnost pobožnosti Božanskom milosrđu i pobožnosti Srcu Isusovu, ne govorimo da su one identične. Da ove dvije pobožnosti ne možemo jednostavno poistovjetiti, obrazložio je otac Ignacy Rozycki1još prije mnogo godina. Sestra Elzbieta...
Napisano 16 Rujan 2013, 09.41
sveti-otac-svijet-se-spaava-po-bojem-milosru-a-ne-po-ljudskoj-pravdi Božje će milosrđe, a ne ljudska pravda, spasiti svijet – rekao je papa Franjo u podnevnom nagovoru u nedjelju, 15. rujna, obraćajući se velikom mnoštvu ljudi okupljenih na Trgu svetoga Petra, unatoč kišnom danu. U središtu je Papina razmišljanja bilo Evanđelje iz današnje liturgije, s tri prispodobe o milosrđu: onoj o izgubljenoj ovci,...
Napisano 03 Rujan 2013, 08.39
razgovor-sa-bratom-mariuszom-marszaekom-sveenikom-redovnike-zajednice-brae-milosrdnog-isusa-2dio  "Sjećam se kada sam prvi puta upoznao generalnu poglavaricu sestara Milosrdnog Isusa pri njezinu dolasku u Vilnius. Tada nam je rekla da budemo spremni trpjeti. To je istina, jer Božje milosrđe je omraženo od đavla." Možete li nam objasniti glavne značajke duhovnosti Božanskom milosrđu? Duhovnost Božanskog milosrđa možemo objasniti na...
Napisano 30 Kolovoz 2013, 09.20
ne-dam-se-uvui-u-vrtlog-rada-da-boga-zaboravim  Ne dam se uvući u vtlog rada, da Boga zaboravim. Sve slobodne trenutke želim provesti do nogu Učiteljevih, koji je skriven u Presvetom Oltarskom sakramentu. On me poučava od moje najranije mladosti.Dn 82 Poznato je mnogima geslo sv. Benedikta koje glasi "moli i radi"! Zanimljivo je da nije stavio radi i moli, nego prvo moli. Upadamo...
Napisano 27 Kolovoz 2013, 18.18
razgovor-sa-bratom-mariuszom-marszaekom-sveenikom-redovnike-zajednice-brae-milosrdnog-isusa-1dio- Brat Mariuz Marszalek poglavar je samostana Braće Milosrdnog Isusa u Vilniusu u Litvi. Zajednica Braće Milosrdnog Isusa osnovana je 2005. godine u Vilniusu i danas broji 12 članova iz šest različitih zemalja. Karizma zajednice je štovanje Božanskog milosrđa u skladu sa Isusovim željama objavljenim sestri Faustini Kowalskoj.    Brate Mariusz,...
Napisano 27 Kolovoz 2013, 17.17
iz-knjige-qivot-i-svetostq  Za kršćansku vjeru Krist je sve, a sve što nije od njega ili u njemu je ništa - zapravo manje od ništa, to je "gnoj". Modernom vjerniku tako snažni izrazi mogu biti odbojni. Oni se ne rabe u propovijedima i u pobožnim knjigama jer ostavljaju dojam da smo "pretjerali". No i kršćanska vjera je sama "pretjerana", ili barem bezuvjetna. Kad jednom...
Napisano 13 Kolovoz 2013, 20.37
probuena-iz-kome-po-devetnici-boanskom-milosru  30.05.2006. na Ivanu Aršku imala sam nezgodu na maturalcu. Pala sam sa prozora na kojem sam sjedila. To je bio prozor na 11. katu. Tada sam bila sama, ali samo u vidljivom svijetu, jer samo dragi Bog zna koga mi je sve poslao da me čuva. Pala sam u visoke borove, tj. vjerovatno mi je granje jednoga bora ublažilo ozljede. Slomila sam obje noge i...
Napisano 02 Srpanj 2013, 09.16
iz-knjige-qivot-i-svetostq Ako smo sposobni shvatiti prisutnost zla u nama, bit ćemo dovoljno mirni i objetkivni da se s tim strpljivo nosimo, uzdajući se u milost Božju. Na to se misli kada se kaže da moramo slijediti Duha Svetoga, odupirati se tijelu, ustrajati u dobrim željama, odricati se zahtjeva našega lažnog vanjskog ja, i tako prepuštati dubine našeg srca...
Napisano 20 Lipanj 2013, 13.57
iz-knjige-qivot-i-svetostq  Stoga "biti savršen" ne znači toliko gorljivo i velikodušno tražiti Boga, koliko znači biti ljubljen od Boga, koji nas je pronašao i ispunio, i to na takav način da nas njegovo djelovanje u nama čini potpuno plemenitim i pomaže nam da nadiđemo naše ograničenosti i da se borimo protiv naših slabosti. Ne postajemo sveci po nasilnom nadilaženju naših...
Napisano 18 Lipanj 2013, 06.26
budi-volja-tvoja Kad sam bila satrvena patnjama, pođoh u kapelu i iz dubine svoje duše molih: "Isuse, čini sa mnom što ti je po volji. Posvuda ću Te slaviti. Sva Tvoja volja neka se događa u meni. O moj Gospodine i Bože, slavit ću Tvoje beskrajno milosrđe". Ovim činom podlaganja popustiše i nestaše strahovite patnje. Ugledah Isusa koji mi reče: "Ja sam uvijek u tvom...
Napisano 10 Lipanj 2013, 20.41
milost-tvojaMilost Tvoja, IsuseZa nju molim jaMilost Tvoja moj je spasJer dokaz je Ljubavi TvojeMilost Tvoja, Isuse Za nju molim jaSlušaš srce mojeTi sve znašMilost Tvoja, IsuseZa nju molim jaTi poznaješ srce moje Više nego jaSamo ti , IsusePoznaješ srce mojeTi znaš sve moje potrebeZa one koje ni ja ne znam Milost Tvoja, IsuseZa nju molim jaTvoja Ljubav, IsuseMi...
Napisano 07 Lipanj 2013, 13.38
iz-knjige-qivot-i-svetostq  Prema tome, dok je sasvim jasno da smo pozvani "biti savršeni", i dok znamo da savršenost podrazumijeva "držanje zapovijedi" (Kristovih), nadasve njegove "nove zapovijedi da ljubimo jedan drugoga kao što je on nas ljubio", još uvijek svatko od nas mora postići svoje spasenje u strahu i trepetu, u tajanstvenosti i često smetenoj zbunjenosti svoga...
Napisano 24 Svibanj 2013, 18.22
po-molitvi-milosrdnom-isusu-vraena-na-posao  Nastavnica sam informatike u osnovnoj školi. 4.12.2012. mi se najavila prosvjetna inspektorica u školu. 6.12.2012. je došla prosvjetna inspektorica u školu zbog anonimne prijave protiv mene. Problem je bio premještanje rasporeda sati informatike u drugu smjenu. Optužbe su protiv mene odmah bile odbačene. Prosvjetna inspektorica se uhvatila za...
Napisano 13 Svibanj 2013, 00.00
iz-knjige-qstupnjevi-poniznosti-i-oholostiqZa one kojima se osobno objavljuje Istina, i koja ih tako ponizuje u vlastitim očima, sve postaje nužno gorko što su prije ljubili, pa i njihov život. Jer, gledajući se iskreno, prisiljeni su se vidjeti kako bi se zastidjeli, kad bi bili u stanju sebe vidjeti. Dok kušaju žaliti ono što jesu, čeznu za onim što nisu i što ne mogu sigurno postići...
Napisano 12 Svibanj 2013, 19.10
znakKad sam vidjela da mi ljudi mogu samo malo pomoći, utjecala sam se više Isusu, najboljem Učitelju. Kad me je opet spopala nesigurnost, da li je glas koji mi govori od Gospodina - u svojoj nutrini održavala sam razgovore u dvoje s Njim. Trenutačno prođe mnome neka snaga i ja rekoh:“Ako si ti uistinu moj Bog koji se sa mnom susrećeš, tada te molim da se...
Napisano 07 Svibanj 2013, 08.06
hodoae-milosrdnom-isusu Molitveni lanac štovatelja Božanskoga milosrđa je nastao 10.3.2006.godine. Glavna zadaća lanca je neprekidna molitva devetnice, te promicanje i pobožnosti Božanskom milosrđu s nakanama: molitva za obraćenje i mir, za spas duša iz čistilišta, za svećenike i redovnike , nova duhovna zvanja, kao i molitva za sve članove lanca. Božansko milosrđe je...
Napisano 05 Svibanj 2013, 19.26
iz-knjige-qstupnjevi-poniznosti-i-oholostiq U vrsti blaženstava, što ih spomenuh malo prije, milosrdni su imenovani prije od čistih u srcu, a tako su i blagi imenovani prije nego milosrdni. Čak i Apostol, potičući duhovne ljude da popravljaju one koji su još tjelesni, dodaje kako to treba činiti "u duhu blagosti". Zadaća odgajanja i popravljanja braće pripada milosrdnima, dok duh blagosti...
Napisano 02 Svibanj 2013, 06.25
milost-po-molitvi-krunice-boanskom-milosru-za-umirue-u-obitelji Bila sam ovdje na Ovčari prošle godine dva puta. U šestom i sedmom mjesecu zadnje subote. Prvi sam put krenula na hodočašće bez nekih određenih želja i molbi. Da bi u busu naša voditeljica pričala malo o Milosrdnom Isusu, kako je baš on za one koji su živjeli malo dalje od njega. I kako nam nudi svoje milosrđe da se po njemu spasimo. Napomenuvši...
Misao iz Dnevnika
Napisano 27 Veljača 2015, 10.00
  sv. Faustina o...
Najava događaja
Napisano 18 Siječanj 2014, 08.07
U Duhovnom centru Božansko...
Trenutno posjetitelja
Trenutno aktivnih Gostiju: 7 
Statistika posjeta
mod_vvisit_counterDanas264
mod_vvisit_counterJučer358
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1045
mod_vvisit_counterOvaj mjesec2247
mod_vvisit_counterUkupno546523