Na prva tri zrna se moli:
Oče naš, Zdravo Marijo, Vjerovanje

Na zrno koje je samo, prije svake desetke se moli:
Vječni Oče, prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Na deset zrna se moli:
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

Na kraju krunice se tri puta moli:
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Na kraju se može dodati zaključna molitva:
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe !
Marijo, Majko Milosrđa, moli za nas !
Isuse, uzdam se u Tebe ! (3 x)
Smiluj se nama i cijelo svijetu, Gospodine !

Mogu se dodati zazivi:
Sveta Faustino, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II, moli za nas!
Blaženi Sopoćko, moli za nas !
Svi sveti širitelji Božjeg Milosrđa, molite za nas!

.

(Može se moliti u svako vrijeme, ali se preporučuje da se moli od Velikog petka do Bijele nedjelje. Gospodin želi da se blagdan Božjega milosrđa slavi na Bijelu nedjelju.)

PRVI DAN
Isus: Prinesi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg Milosrđa. Time Me tješiš u Mojoj gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Tvoja osobina jest nama se smilovati i praštati nam. Ne gledaj na naše grijehe, nego na naše pouzdanje što imamo prema Tvojoj beskrajnoj dobroti. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i zadrži nas vječno u Njemu. To te molimo po Tvojoj ljubavi, u kojoj si sjedinjen s Ocem i Duhom Svetim.

Vječni Oče, pogledaj Svojim blagim okom na cijelo čovječanstvo, ali posebno na jadne grešnike. Ono je spašeno u Milosrdnom Srcu Isusovu. Po Njegovoj gorkoj muci iskaži nam Svoje smilovanje, tako da hvaljena bude svemoć Tvojeg milosrđa u sve vjekove. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

DRUGI DAN
Isus: Danas mi privedi sve duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su mi dale snage podnijeti gorku muku. Po njima, kao kroz kanale izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, od Tebe dolazi sve što je dobro- umnoži u nama milost, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni koji nas gledaju, veličali Nebeskog Oca Milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Svoji dobrodušnim očima na izabrano stado u Tvojem vinogradu. Na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu Tvojeg Blagoslova. Osjećajem srca Tvoga Sina, u kojem su spašeni, podari im snagu Tvojeg svijetla da bi mogli drugima prethoditi na putu spasenja, da bi zajednički pjevali dovijeka hvalu Tvojem neiscrpivom milosrđu. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

TREĆI DAN
Isus: Danas mi dovedi sve vjerne i pobožne duše i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Te su me duše utješile na putu križa. One su bile kapi okrepe u moru gorčine.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo Milosrđe, Ti nam svima darivaš bogate milosti iz blaga Tvoga milosrđa. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i ne puštaj nas dovijeka iz njega. Zato te molimo po Tvojoj neshvatljivoj ljubavi, u kojoj izgara Tvoje Srce prema Nebeskom Ocu.

Vječni oče, pogledaj Svojim milosrdnim očima na vjerne duše, kao nasljedstvo Tvojeg Sina. Udijeli im, zbog Tvoje gorke muke, Tvoj blagoslov. I uzmi ih u Svoju trajnu zaštitu, da ne izgube ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju s četama anđela i svetih Tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

ČETVRTI DAN
Isus: Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Moje gorke muke. Njihova buduća marljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Mojeg milosrđa.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo milosrđe, Ti si svjetlo cijelog svijeta. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca duše pogana koje Te još ne poznaju. Neka zrake Tvoje milosti prosvijetle njih, da i oni zajedno s nama proslavljaju čuda Tvojeg milosrđa i ne daj im više izlaziti iz stana Tvojeg Premilosrdnog Srca.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na duše pogana, koji Te još ne poznaju, ali koji su zaštićeni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Te duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini, da i oni slave puninu Tvojeg milosrđa u sve vijeke. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

PETI DAN
Isus: Danas Mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more Mojeg milosrđa. U gorkim mukama oni razdiru Moje Tijelo i Moje Srce-to je Moja Crkva. Kad se vrate jedinstvu Crkve, onda će zacijeliti Moje rane i time će ublažiti Moje muke.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Ti si sama Dobrota. Ti ne uskraćuješ prosvjetljenja onima koji Te za to mole. Primi u stan Tvog Premilosrdnog srca duše heretika i odmetnika. Vodi ih u Tvom svjetlu do jedinstva Crkve. Ne otpuštaj ih iz stana Tvog Premilosrdnog Srca i učini da i oni veličaju velikodušnost Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše heretika i odmetnika, koji su spiskali Tvoja dobra i zloupotrijebili Tvoje milosti ustrajući tvrdokorno na svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav Tvojeg Sina i Njegovu gorku muku koju je uzeo na Sebe poradi njih, jer i oni su uključeni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave Tvoje veliko Milosrđe u svu vječnost. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

ŠESTI DAN
Isus: Danas Mi donesi tihe i ponizne duši također one male djece i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše imaju veliku sličnost s Mojim Srcem. One me hrabre u Mojim gorkim mukama smrti. Promatram ih kao Moje anđele na zemlji što čuvaju Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Svoje povjerenje.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti sam si kazao:”Učite se od Mene, ja sam blaga i ponizna srca.” Primi u stan Tvog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su kita cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam raduje se njihovom mirisu. Te duše imaju u Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju zahvalnu pjesmu ljubavi i milosrđa u vijeke.

Vječni Oče, pogledaj očima Tvojega Milosrđa na tihe i ponizne duše i na duše male djece One su sve primljene u stan Premilosrdnog Srca Isusova. Te duše najviše sliče Tvojem Sinu. Miomiris tih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do Tvojeg Prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim Te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajednički pjevale hvalu Tvojem milosrđu u sve vijeke. AMEN.

-Krunica Božjem milosrđu

SEDMI DAN
Isus: Danas mi donesi duše koje posebno časte i slave Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Mojeg Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće potpasti ognju paklenom. U času smrti posebno ću se pobrinuti za svaku od njih.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu Tvojega milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom u svakoj muci i protivštinama. One prednjače povjerenjem u Tvoje milosrđe. Te duše su sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u smrti obavijene Tvojim milosrđem.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na one duše koje veličaju i štuju Tvoje najveće svojstvo – neiscrpivo milosrđe. One su uključene u Milosrdno Srce Isusovo. Te su duše živo Evanđelje. Njihova duša, prepunjena radošću, pjeva pjesmu najuzvišenijeg milosrđa. Molim Te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koje imaju prema Tebi. Neka se na njima ostvari Isusovo obećanje:”Duše, koje štuju Moje neistraživo milosrđe, branit ću kao Svoju vlastitu čast, a posebno u času smrti.”

-Krunica Božjem milosrđu

OSMI DAN
Isus: Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i žrtvuj ih za njih?O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi davala duhovnu milostinju za njih, i odnosila njihov dug Mojoj pravednosti.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si Sam kazao da zahtijevaš milosrđe. Uvedi u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje toliko ljubiš, ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvome srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na mjesto očišćenja trpećih duša što su spašene Premilosrdnim Srcem Isusovim. Molim Te po gorkoj muci Isusa, Sina Tvojega i po gorčini, kojom je bila ispunjena Njegova Presveta Duša, iskaži Svoje milosrđe dušama, što su pred očima Tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego ranama Tvog Preljubljenog Sina, Isusa. Ta vjerujemo, da je Tvoja dobrota i Tvoje smilovanje neizmjerno.

-Krunica Božjem milosrđu

DEVETI DAN
Isus: Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u ponor Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveće gađenje od jedne jedine ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu..

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te zaleđene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim užasom, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa ih uvedi u žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer Ti sve možeš.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima ohladnjele duše, ali koje su skrivene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče Milosrđa, vapim Ti po gorkoj muci Tvojega Sina i po Njegovom trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan Tvojeg milosrđa.

-Krunica Božjem milosrđu
.

Božje milosrđe, ti neshvatljivo tajno Presvetoga Trojstva,…. Uzdam se u Tebe!

Božje milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći,…

Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,…

Milosrđe Božje, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,…

Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,…

Milosrđe Božje, koji nam daruješ besmrtan život,…

Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,…

Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,…

Milosrđe Božje, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,…

Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih,…

Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz Presvetog Srca,…

Milosrđe Božje, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa,…

Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,…

Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,…

Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore,…

Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva,..

Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,…

Milosrđe Božje, u obraćenju grješnika,…

Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete,…

Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima,…

Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,…

Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju,…

Milosrđe Božje, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,…

Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima,…

Milosrđe Božje, mire umirućih,…

Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,…

Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,…

Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,…

Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,…

Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa,…

P.Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
O.Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskom.

Pomolimo se! O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova! Amen!
.

Božja je ljubav cvijet, a Milosrđe plod. Neka duša koja sumnja čita ova razmatranja o Božjem milosrđu i neka se počne uzdati u njega.

Milosrđe Božje, koje izvireš iz Očeva krila, …uzdam se u Tebe!
Milosrđe Božje, ti najveća osobino Božja, …
Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno, …
Milosrđe Božje, izvore koji izvireš iz tajne Presvetoga Trojstva, …
Milosrđe Božje, nespoznatljivo razumom ljudi i anđela, …
Milosrđe Božje, iz kojega izviru sav život i sreća, …
Milosrđe Božje, koje si bolje i od nebesa, …
Milosrđe Božje, izvore čudesa i tajni, …
Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svemir, …
Milosrđe Božje, koje si došlo na svijet u Osobi Utjelovljene Riječi, …
Milosrđe Božje, koje izvireš iz otvorene rane Srca Isusova, …
Milosrđe Božje, koje prebivaš u Srcu Isusovu za nas, a posebno za grešnike, …
Milosrđe Božje, nespoznatljivo u uspostavi Presvete Hostije, …
Milosrđe Božje, u ustanovljenju svete Crkve, …
Milosrđe Božje, u sakramentu svetoga Krštenja, …
Milosrđe Božje, koje nas opravdavaš po Isusu Kristu, …
Milosrđe Božje, koje nas pratiš cijeloga života, …
Milosrđe Božje, koje nas naročito prožimaš u času smrti, …
Milosrđe Božje, koje nam daruješ vječni život, …
Milosrđe Božje, koje nas pratiš u svakom trenutku našeg života, …
Milosrđe Božje, koje nas štitiš od paklenoga ognja, …
Milosrđe Božje, u obraćenju okorjelih grešnika, …
Milosrđe Božje, koje si čuđenje anđela i neshvatljivo svetima, …
Milosrđe Božje, neizmjerno u svim tajnama Božjim, …
Milosrđe Božje, koje nas podižeš iz svake bijede, …, izvore sreće i radosti, …
Milosrđe Božje, koje nas pozivaš iz ništavila u život, …
Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš sva djela Njegovih ruku, …
Milosrđe Božje, koje kruniš sve što nastaje Božjom rukom, …
Milosrđe Božje, u koje smo svi uronjeni, …
Milosrđe Božje, slatka utjeho ispaćenih srdaca, …
Milosrđe Božje, jedina nado očajavajućim dušama, …
Milosrđe Božje, odmore srdaca, mire usred strahova, …
Milosrđe Božje, radosti i srećo svetih duša, …
Milosrđe Božje, koje potičeš nadu usprkos beznadnosti, …

Vječni Bože, čije je milosrđe beskrajno, a blago smilovanja neiscrpivo, pogledaj milostivo na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da niti u teškim trenucima ne očajavamo i ne postanemo obeshrabreni, nego da se s velikim povjerenjem predamo Tvojoj svetoj volji koja je čista ljubav i milosrđe. (Dn 950)

O, neshvatljivo i bezgranično Milosrđe Božje, tko ti može iskazati dostojnu čast i hvalu? Ti, najveće svojstvo svemoćnoga Boga, ti si slatka nada grešnome čovjeku. (Dn 951)

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca,… Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetome, …
Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinoga, …
Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan spasenja, …
Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na križu, …
Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet, …
Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa, …
Milosrdni Isuse, poslušan Ocu, …
Milosrdni Isuse, vrhovni svećeniče i Posredniče kod Oca, …
Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetoga Utješitelja, …
Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima, …
Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim odredbama, …
Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima neba, …
Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima, …
Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa, …
Milosrdni Isuse, uzore ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima, …
Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene, …
Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi, …
Milosrdni Isuse, svjetlo istine onima koji su u zabludi i grijehu, …
Milosrdni Isuse, naša utvrdo i pomoći u borbi s đavlom, …
Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela milosrđa, …
Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu radost na nebu, …
Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša nado, …

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi i svijetu revne glasonoše i širitelje Tvoga Milosrđa,…Usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, daj svoje smilovanje i oprost umirucima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe, …
Milosrdni Isuse, daj nam milost ustrajnosti u dobru savezu s Tobom, …

R. Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
O. smiluj se svijetu jer vjecčo je Tvoje milosrđe.

Pomolimo se: Bože, Ti najbolje iskazuješ svoju svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama milost Tvoga Milosrđa, da po Tvome obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Sveta Hostijo, koja sadržiš zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike,…..Uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Isusova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, Ti sakrivaš u sebi vječan život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno jadnim grešnicima,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cijena milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi izvor žive vode, koja je izvirala iz beskrajnog milosrđa za nas, a posebno za jadne grješnike,….

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru milosrđa za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv svih naših nemoći; teče iz beskrajnog milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jadne grešnike,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi sjedinjenje između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnjama i protivštinama života,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla,…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj moj pokriva čelo,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se sve uroti protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda po prvi put nepoznate svjetove,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe, kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom,….tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa.

Klanjam Ti se, Stvoritelju i Gospodine, skriveni u Presvetom sakramentu. Slavim Te za sva djela Tvojih ruku, u kojima postaje vidljivim tako puno mudrosti, dobrote i milosrđa.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste razapeti, usliši nas!
Kriste razapeti, čuj nas!

Oče nebeski, Bože, …smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …
Duše Sveti, Bože, …
Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

Isuse, za trideset srebrnika prodani, …
Isuse, u vrtu na smrt ožalošćeni, …
Isuse, u molitvi krvavim znojem obliveni, …
Isuse, od Jude poljupcem izdani, …
Isuse, kao rabojnik konopcima svezani, …
Isuse, na sud Ane i Kajfe vođeni, …
Isuse, od sluge zaušnicom udareni, …
Isuse, od Kajfe kao hulitelj okrivljeni, …
Isuse, u obraz pljuvani, …
Isuse, od Petra tri put zatajeni, …
Isuse, od Heroda ismijani, …
Isuse, Pilatu kao zločinac predani, …
Isuse, gorim od ubojice Barnabe procijenjeni, …
Isuse, ljutim bičevima bijeni, …
Isuse, skrletnim plaštem zaogrnuti, …
Isuse, trnjem okrunjeni, …
Isuse, na smrt neopravdano osuđeni, …
Isuse, pod teškim križem satrveni, …
Isuse, kao janje na klanje vođeni, …
Isuse, čavlima na križ pribijeni, …
Isuse, među dva razbojnika na križ uzdignuti, …
Isuse, na križu ismijani, …
Isuse, žučju i octom napojeni, …
Isuse, za ljubav našu na križu preminuli, …
Isuse, kopljem probodeni, …
Isuse, u krilo žalosne Majke položeni, …
Isuse, u novi grob sahranjeni, …
Isuse, od Oca uzvišeni, …

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!
Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

Od svakoga zla, ...oslobodi nas, Isuse!
Od svakoga grijeha, …
Od nagle i nepripravne smrti, …
Od smrti vječne, …
Za gorku muku i smrt tvoju, …
Za pet presvetih rana tvojih, …
Za boli žalosne Majke tvoje, …

Mi grešnici, …Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš živi spomen svoje muke i smrti u našem srcu probuditi, …
Da se dostojiš pravu pokoru i sretnu smrt milostivo nam udijeliti, …
Da se dostojiš postojane u kušnjama nas uzdržati, …
Da se dostojiš svim vjernim mrtvima pokoj vječni darovati, …

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

R. Klanjamo Ti se Kriste i blagoslivljamo te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet!

Pomolimo se: Gospodine, Isuse Kriste, Otkupitelju svijeta, koji si prolio svoju krv za otpuštenje grijeha, ponizno te molimo neka nas neprocjenjivo dostojanstvo tvoje muke i smrti potakne na obraćenje i poveća u nama ljubav. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen.

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, …smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …
Duše Sveti, Bože, …
Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca…..spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje, …
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta, …
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla, …
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala, …
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala, …
Krvi Kristova, na križu prolivena, …
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja, …
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja, …
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša, …
Krvi Kristova, rijeko milosrđa, …
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, …
Krvi Kristova, snago mučenika, …
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca, …
Krvi Kristova, koja radaš djevice, …
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli, …
Krvi Kristova, okrepo umornih, …
Krvi Kristova, u plaču utjeho, …
Krvi Kristova, nado pokornika, …
Krvi Kristova, utjeho umirućih, …
Krvi Kristova, mire i milino srdaca, …
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života, …
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta, …
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna, …

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.R. Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se. Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste razapeti, usliši nas!
Kriste razapeti, čuj nas!

Oče nebeski, Bože, …smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …
Duše Sveti, Bože, …
Sveto Trojstvo, jedan Bože, …

O Križu Sveti, drvo života, …spasi nas!
Drvo poznanja dobra, …
Uresu čovječanstva, …
Ukrasu svog kršćanstva, …
Posredniče našeg otkupljenja, …
Izvore svakog blagoslova, …
Utjeho svih iznemoglih, …
Izgonitelju zlih duhova, …
Katedralo strpljenja, …
Obrano djece Božje, …
Ključu Kraljevstva nebeskog, …
Pribježište u svim nevoljama i napastima, …
Nado grešnika, …
Svjetlo pravednih, …
Odmore onih koji traže savršenstvo, …
Utjeho trpeće Crkve, …
Slavo pobjedničke Crkve, …
Znaku spasenja naviješten od patrijarha i proroka, …
Radosti apostola, …
Kruno mučenika, …
Veselje ispovjedalaca, …
Štite djevica, …
Založe vječne sreće, …
Sveti Križu, poškropljen Krvlju Kristovom, …
Sveti Križu, koji nam beskrajni mir osiguravaš, …
Sveti Križu, na kojem je smrt pobijeđena, …

Isuse Kriste, Raspeta Ljubavi, ...smiluj nam se!
Isuse Kriste, koji si trpio sramotu križa, …
Isuse Kriste, koji si bio poslušan Ocu do smrti na Križu, ..
Isuse Kriste, koji si tijelom svojim na Križu za naše grijehe platio, …
Isuse Kriste, koji si smrt našu na Križu razapeo, …
Isuse Kriste, koji si po svom Križu sotonu porazio, …
Isuse Kriste, koji si nas po Križu ka slobodi djece Božje priveo, …
Isuse Kriste, koji sa znakom Križa dolaziš suditi žive i mrtve, …

Budi nam milostiv, Oprosti nam Isuse!
Budi nam milosrdan, Usliši nas Isuse!

Od svakog i najmanjeg grijeha, …oslobodi nas, Isuse!
Od zamki vječnog nam neprijatelja, …
Od vječnog prokletstva, …
Od straha od smrti, …
Po Tvome svetom Križu, …
Po svojih pet Svetih Rana, …
Po Krvi prolivenoj svojoj, …
Po smrti svojoj, …

Mi, grešnici, Tebe molimo, ...usliši nas Isuse!
Da uvijek budemo pravi ljubitelji Svetog Križa, …
Da u ničemu svoju slavu ne tražimo osim u Svetom Križu Tvome, …
Da nas snagom Tvoga Križa od svih nesreća udostojiš izbaviti, …

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se,Isuse!

R. Klanjamo Ti se, Kriste i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet!

Pomolimo se: Svemogući Bože Tvoj Sin, poslušan Tvojoj volji, umro je na križu, da bi svi ljudi mogli zadobiti spasenje, učini da na zemlji upoznamo otajstvo Otkupljenja i njegove plodove doživimo u Nebu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Oktupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše, Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca,…. moli za nas!

Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa,…

Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,…

Sveta Faustino,pouzdana kćeri Majke milosrđa,…

Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,…

Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,…

Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,…

Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,…

Sveta Faustino, koja si uočavala Božju dobrotu u svakom stvorenju,…

Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova utjelovljenja,…

Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,…

Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,…

Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,…

Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,…

Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,…

Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo,…

Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,…

Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,…

Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,…

Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,..

Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,…

Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,…

Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,…

Sveta Faustino,  čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,…

Sveta Faustino, zaštito mladih i duše male djece pred Zlim,…

Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,…

Sveta Faustino, jakosti bolesnika i trpećih,…

Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,…

Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,…

Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,…

Sveta Faustino, posrednice duša u Čistilištu,…

Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,…

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine

Moli za nas sveta Faustino, …… da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.

Pomolimo se!

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!

Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa…

Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji…

Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra…

Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća…

Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršcanstvo u treće tisucljeće…

Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku «Totus Tuus»…

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice…

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma…

Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta…

Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole…

Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja…

Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga…

Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa…

Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka…

Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila…

Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije…

Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika…

Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija…

Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine…

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih…

Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih…

Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih…

Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče…

Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče…

Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče…

Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima…

Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima…

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti…

Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja…

Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti…

Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva…

Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika…

Sv.Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih…

Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju…

Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga…

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas blaženi Ivane Pavle II.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si blaženog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po Njegovom zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu Katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
Molitva za dobivanje milosti po zagovoru blaženog pape Ivana Pavla II.

O Presveto Trojstvo, zahvaljujemo ti što si Crkvi podario papu Ivana Pavla II. i što dopuštaš da nježnost Tvoje očinske brige, slava Kristovog Križa i svjetlo Duha ljubavi sja kroz njega. Potpuno se pouzdavajući u Tvoju beskrajnu milost i u Marijin majčinski zagovor, on nam daje živu sliku Isusa Milosrdnoga i pokazuje nam da je svetost neophodna mjera svakodnevnog kršćanskog života i put kojim se postiže vječno zajedništvo s Tobom. Podari nam, njegovim zagovorom i po Tvojoj volji, milosti za koje te molimo, nadajući se da će on uskoro biti uvršten među tvoje svece. Amen.

Krunica se moli ovako:

Na prvo zrno:

Milosrdni Isuse, u času Tvoje smrti za nas na križu klanjamo Ti se, slavimo Te i molimo: Obujmi svojim neizmjernim milosrđem čitav svijet, a naročito jadne grešnike i umiruće. Amen.

Na 33 zrna se ponavlja molitva:

O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor Milosrđa za nas, uzdam se u Tebe.

Na zadnje zrno:

Sveta Faustino, moli za nas!

– Ovu je molitvu po Isusovoj želji molila sv. Faustina, a zapisna je u Dnevniku br. 341: „ Stoga želim da se ova slika svečano blagoslovi i javno štuje prve nedjelje poslije Uskrsa, da to upozna svaka duša. Obavi devetnicu za sv. Oca. Ona neka se sastoji od 33 dijela, to znači tako često ponavljati molitvu milosrđa, koju sam te naučio.“ U br. 187. Isus govori:“…Molitva je : O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca isusova kao izvor Milosrđa za nas, uzdam se u Tebe.“

Krunica se moli se ovako:

Na Gosipinu medaljicu:

O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se Tebi utječemo!

Na devet zrna:

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Na medaljicu sv. Faustine:

Sveta Faustino, moli za nas!

– Ovu molitvu je molila sveta Faustina. U Dnevniku u br. 330 piše:”Započela sam devetnicu Majci Božjoj. Ona se sastojala od devet puta moljenih Zdravo Kraljice… Čula sam nekoliko riječi koje je izrekla Majka Božja: Ja nisam samo Kraljica neba, nego i Majka milosrđa i tvoja Majka”.

PRVI DAN

Ako je Krist personifikacija neizmjernog Božjeg Milosrđa onda je Crkva, Njegova Zaručnica, Njegova živa slika na zemlji.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Molitvena nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, vjernog sina Crkve, molimo za Crkvu u Hrvatskoj i na cijelome svijetu, da živi Božjom ljubavlju i u vjernosti Kristovom Evanđelju, dajući hrabro svjedočanstvo vjere u današnjem svijetu.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

 Razmatranje

Isusovo apostolsko djelovanje na zemlji bilo je samo početak Njegova djelovanja, koje Crkva treba dalje voditi kroz sve vjekove. U njoj se Božji život razlijeva kao rijeka do kraj svijeta. Preko Crkve slijevaju se na nas svi Božji darovi, od krštenja do utjehe na samrti. Milosrdni Spasitelj i Njegova zaručnica – Crkva, kao milosrdni Samaritanac, ulijeva u rane svoje djece vino kajanja i ulje pouzdanja, trči i moli da se izgubljeni sin – jedna osoba ili narod – vrati   jedinstvu s Kristom, usmjeri njihov put prema zajedničkoj domovini.

Molitva

Svemogući  Bože, Ti nas privijaš k Sebi i posvećuješ u svojoj Crkvi, a blaženog Mihaela, neumornog širitelja Tvoga Milosrđa uzdigao si na slavu oltara, daj molimo Te, da se po njegovu primjeru brinemo za naše spasenje, spasenje naše braće i sestara, utječući se Tvojem neizmjernom Milosrđu.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

DRUGI DAN

Isusov nauk možemo sažeti riječima: slava Bogu, a Milosrđe Božje ljudima.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, velikog apostola Božjeg Milosrđa, molimo Božje Milosrđe za cijeli svijet te da ljudi prepoznaju u Bogu milosrdnog Oca i s povjerenjem se obrate  k Njemu.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Božje Milosrđe je tajna koju sam čovjek u potpunosti ne može spoznati. Uistinu naš razum nam govori da Bog je milosrdan i svaki čovjek u nesreći automatski se obraća k Njemu misleći na Njegovo Milosrđe. Ipak,  Isus nas je detaljno poučio o Božjem Milosrđu. Objavio Ga je u tajni Utjelovljenja, u svom životu, a najočiglednije pokazao u tajni Otkupljenja, umirući na križu za grijehe cijelog svijeta. Isusov život je slikovita lekcija o Božjem Milosrđu, a Njegove prispodobe ukazuju tu savršenost sa svih strana, prije svega prispodoba o izgubljenom sinu, o izgubljenoj ovci i o drahmi.

Molitva

Bože , Oče Milosrđa, Ti obuhvaćaš cijeli svijet i svakog pojedinog čovjeka svojim neizmjernim milosrđem. Pogledaj na nas i cijeli svijet, a po zaslugama neumornog glasnika Tvoga Milosrđa, blaženog Mihaela, ispuni nas pouzdanjem u Tvoje Milosrđe i učini nas Njegovim svjedocima u svijetu.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

TREĆI DAN

Nikakav događaj u privatnom i društvenom životu naroda ne izmiče Božjim planovima.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, privrženog službi narodu i Domovini, molimo za našu Domovinu za njezino blagostanje, njezine sinove i kćeri da u njima uvijek plamti živa ljubav prema Domovini i briga za vjernost kršćanskim vrijednostima u životu hrvatskog naroda.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Tko je taj u kojeg se možemo bez najmanje sumnje pouzdati? To je Isus Krist! Isus – Bog Čovjek. To ime na hebrejskom znači Spasitelj. Spasitelj ne jednog pokoljenja, u kojem je živio, ne jednog vijeka, ne jednog naroda, ne jednog djela čovječanstva, već Spasitelj cijelog čovječanstva, svih vjekova i svih naroda. On je sigurni Predvoditelj, On je « Put, Istina i Život». Mnoga je pokoljenja vodio do cilja koji im je odredio i vodit će svakog tko se bezgranično pouzda u Njega.

Molitva

Bože, Oče svih pokoljenja i naroda, Ti si izvor plemenite i požrtvovne ljubavi prema Domovini. Molimo Te, da po uzoru blaženog Mihaela, koji se brinuo za kršćanski i društveni razvoj naroda i društva svoje Domovine, i mi posvetimo svoje snage i talente u očuvanje i stvaranje njezinih materijalnih i duhovnih dobara.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

ČETVRTI DAN

Svećeništvo je dar velikog Božjeg Milosrđa za sve ljude, a prije svega za same svećenike.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela gorljivog svećenika i dušebrižnika, molimo za Svetog Oca, biskupe, svećenike i đakone, da vjerni Kristu Najvišem Svećeniku, budu u potpunosti predani evangelizacijskoj misiji u Crkvi i svijetu.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Kršćansko svećeništvo nije ništa drugo nego produženje Kristovog svećeništva, koji kao Bog i Čovjek žrtvuje sebe Bogu. To svećeništvo čini da je Krist prisutan u Crkvi te da se rađa u srcima ljudi po svetim sakramentima i milostima koji se izlijevaju iz njih i vodi ljudske duše k savršenosti. Preko svećeništva nas Krist Gospodin obdaruje Milosrđem, kao i za vrijeme svog zemaljskog života.

Molitva

Milosrdni Bože, koji si ustanovio Krista Najvećim i Jedinim Svećenikom, po zagovoru blaženoga Mihaela, o kojem je Isus rekao sv. Faustini:  «to je svećenik po Mom srcu», pogledaj na Svetog Oca, biskupe, svećenike i đakone, neka Tvoju istinu i Tvoje zapovijedi šire riječju, primjerom i životom, neka rade neumorno u Tvome vinogradu u pokori očekujući plodove svoga rada samo za Tebe, i ne traže ništa osim Tvoje slave.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

PETI DAN

Kršćanska obitelj je prava evanđeoska njiva na čijim se zdravim sokovima vjere i vrlina gaje nove mladice Kristova vinograda.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, koji je odrastao u obitelji koja je živjela duboku vjeru i uzajamnu ljubav, molimo za obitelji da s pouzdanjem prime dar života i da postanu istinitom školom vjere i kršćanskoga života.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Ako supružnici dobro razumiju svoj zadatak s vjerske strane, onda obiteljsko gnijezdo postaje uzornim žarištem vrlina, školom običaja, čuvarom moralnosti i svetim hramom.

Nad takvom obitelji, kao nad Betlehemskom štalicom, uznose se zborovi anđela sa pjesmom: «Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima dobre volje». Obitelj je odmah nakon Crkve mjesto molitve i žrtve, mjesto sabranosti i radosti, ali tek onda kad se temelji na Bogu i na Njegovom neizmjernom Milosrđu, koje uznosi dušu oca i majke, djece i ukućana k nebu, gdje se zemaljske obitelji preobražavaju u besmrtne.

Molitva

Bože, naš Oče, izvore ljubavi i života, Tvoj je Jedinorođeni Sin bio obujmljen ljubavlju Svete Obitelji, a blaženom si Mihaelu dao milost odrastanja u gorljivoj vjeri i ljubavi kršćanske obitelji. Po njegovom zagovoru daj Svojoj djeci toplinu obiteljskog doma, a obitelji sačuvaj u uzajamnoj ljubavi i razumijevanju. Molimo Te..

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

ŠESTI DAN

Mladenačka duša je neizmjerno blago nad kojim trebaju bdijeti roditelji i odgajatelji.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, koji se brinuo za odgoj djece i mladeži, molimo za njihov vjerski odgoj s uporištem na pravim vrijednostima, a također za roditelje i odgajatelje.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Odgoj nije ništa drugo nego razvijanje i oblikovanje čovjeka i cijelog njegovog bića, da bi mogao postići svoj cilj u životu i vječnosti; odgajati nekoga znači pripremati ga za ispunjenje zadatka zbog kojeg je na svijetu. Srdačna ljubav odgajanika je najljepši način odgajanja. Pravo na odgoj ponajprije imaju neosporivo roditelji. Samo roditelji i Crkva imaju pravo odgajati i jedino oni to mogu dobro izvršiti, jer samo oni imaju neophodna sredstva za to. Bog, prvi otac djeteta, dijeli s njima svoj Božji autoritet Stvoritelja, ljubav i milosrđe. Stoga bi roditelji i odgajatelji trebali imati posebnu pobožnost prema Božjem Milosrđu i svaki dan preporučati Mu djecu koju odgajaju.

Molitva

Bože, Ti svojom Očinskom ljubavlju i milosrđem obuhvaćaš svu svoju djecu, a za njihov odgoj pozivaš roditelje, učitelje i odgajatelje. Po zagovoru blaženog Mihaela koji se posvetio  odgoju djece i mladeži, čuvaj njihov rast u vjeri i kršćanskom životu pažljivim i brižljivim okom roditelja i odgajatelja, te ih blagoslovi u tom njihovom plemenitom trudu.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

SEDMI DAN

S Božje je strane duhovno zvanje poziv na koji treba rado i iz sveg srca odgovoriti.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, učitelja i oca svećeničkih i redovničkih zvanja, molimo za sjemeništarce, novake i novakinje redovničkih zajednica da dragovoljno i spontano idu za Božjim pozivom, te za nova duhovna zvanja.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Poziv se temelji na unutarnjim osjetilima ukazujući tko je Bog, kakva je vrijednost ljudske duše i kakve su njezine istinske potrebe. Objavljuje se pozvanom žrtvovanjem života Bogu. U stvarnosti, Bog stoji ispred duše, osvaja je i privlači k Sebi. Tada idemo za Njim. Puni entuzijazma pričamo o Njemu s drugima i branimo Ga pred protivnicima. Eto zvijezde Danice apostolstva (propovijedanja). Treba je pozdravljati čistim srcem i marljivim djelovanjem.

Molitva

Svemogući Bože, Ti si poslao svoga Sina na svijet da nas spasi. Molimo Te, po zagovoru blaženog Mihaela, koji se je brinuo o duhovnom vodstvu pozvanih u Tvoju službu, nadahni mlade ljude pozvane od Tebe na apostolsko djelovanje u Crkvi, da vjerno i iz sveg srca služe na posvećenje sebe i onih kojima si ih poslao.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

OSMI DAN

Savršena duša nikada ne misli na sebe, već samo o tome kako se posvetiti Bogu.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, zabrinutog za osobnu svetost i svetost drugih ljudi, molimo za one koji kroče putem kršćanske savršenosti u posvećenom životu ili u kršćanskim zajednicama, da vjerni svojoj karizmi budu živim znakom svetosti Crkve.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Čim više čovjek napreduje u nutarnjem životu, tim manje razmišlja o svojoj ljubavi i (sklonosti) raspoloženju prema Bogu. Voli Ga ne misleći o Njemu i ne znajući da Ga voli. Ljubav prema Bogu je najčistija, kad duša ne traži da se sviđa drugima, već se okreće u potpunosti k Bogu, ne misleći o sebi. Ljubav je njezin život, a cijeli njezin život je u Bogu.

U potpunosti Mu je odana i u Njega uronjena.

Molitva

Bože, jedini izvore svetosti, Ti ucjepljuješ u ljudske duše želju savršene ljubavi prema Tebi. Po zagovoru blaženog Mihaela, voditelja na putovima svetosti, obuzmi svojom milošću sve Tebi posvećene osobe koje se brinu za vlastitu svetost u kršćanskom životu, da po molitvi i vjernosti životnom pozivu pridonose vlastitoj svetosti i svetosti braće u vjeri.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

DEVETI DAN

Božjooj svemoći ništa ne donosi toliko slave, koliko to da Bog čini «svemoćnim» one, koji se  u Njega pouzdaju.

Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, iskušavanog poteškoćama života, koji je nosio pomoć i utjehu drugima, molimo za ljude dotaknute bolešću, trpljenjem, duhovnim ili materijalnim siromaštvom, da se s pouzdanjem povjere Božjem Milosrđu te također iskuse milosrđe i od ljudi.

Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Ponekad nam se u teškim trenucima čini da nas Bog ostavlja same, kao da rješenje problema ovisi o nama, a Bog samo želi da shvatimo da smo slabi i da se pouzdamo u Njega. Gospodin nas nikad ne napušta, ako Ga mi prvi ne napustimo. Treba jako vjerovati i očekivati s poniznim strpljenjem i živim pouzdanjem. Čovjek može malo sam učiniti, ali baš to malo Bog želi i to traži od nas kao uvjet svoje pomoći.

Molitva

Bože, Oče onih koji se u Tebe uzdaju i Oče Milosrđa, Ti nas ne ostavljaš same u našim potrebama. Molimo Te, da po zagovoru blaženog Mihaela, koji se bezgranično pouzdavao u Tvoje Milosrđe, i tom pouzdanju učio druge, daš milost da se u našim slabostima i poteškoćama obraćamo Tebi s povjerenjem, vjerujući da ćeš nas uvijek uslišati i utješiti u Tvom velikom Milosrđu.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

ZAHVALNA MOLITVA NA KRAJU DEVETNICE

Bože, Svemogući Oče, neiscrpivi izvore dobrote i milosti, slavimo Te u bezbrojnim darovima Tvoje očinske darežljivosti, koje udjeljuješ onima koji se s pouzdanjem utječu Tvome Milosrđu. Primi našu poniznu zahvalu za sve milosti izmoljene po zagovoru blaženoga Mihaela, Tvog vjernog sluge, neumornog apostola i svjedoka Tvog neizmjernog Milosrđa. Koji živiš i kraljuješ po sve vjeke vjekova. Amen.

Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.